The Insecurities are PLAGUE.

One of my 2019 goals was to learn to play piano; you can also view my blog about it here: https://strongbadassmom.com/2019/05/20/personal-goals/. A short story, my piano teacher told me that I am unable to play piano because of my sweaty hands. Yes, I have sweaty hands, feet, head, armpits; it can sweat all at a … Continue reading The Insecurities are PLAGUE.

Ikaw ang Akin.

Isa. Dalawa. Tatlo. Simpleng salita. Simpleng pagbibilang. Tila walang kahulugan. Walang ibig sabihin, mga titik lamang sa letra. Nagsimula ang mga hindi inaasahan. Mga pumipiglas na damdamin. Mga nararamdamang pinipigil. Mga salitang nais maging malaya. Mga ritmikong nais lapatan ng himig. Mga damdaming kinukubli. Lahat ay itinago sa lilim ng pagmamahal. Sa mundong mapanghusga, ikaw … Continue reading Ikaw ang Akin.