The Lost Art.

The booming world of technology nowadays became are closest connection to the people we do not often see. Due to the pandemic situation we have, so many people glued their faces on the screen of their gadgets but cannot blame them, on-line classes are on going. Needless to say, even before the situation occurred, the … Continue reading The Lost Art.

Ikaw ang Akin.

Isa. Dalawa. Tatlo. Simpleng salita. Simpleng pagbibilang. Tila walang kahulugan. Walang ibig sabihin, mga titik lamang sa letra. Nagsimula ang mga hindi inaasahan. Mga pumipiglas na damdamin. Mga nararamdamang pinipigil. Mga salitang nais maging malaya. Mga ritmikong nais lapatan ng himig. Mga damdaming kinukubli. Lahat ay itinago sa lilim ng pagmamahal. Sa mundong mapanghusga, ikaw … Continue reading Ikaw ang Akin.